Majster Sando Kaisen a Alexandra Migacz, mníška Eiki

Alexandra Migacz, mníška Eiki

Narodená v roku 1973 v Krakove.
Praxi sa venuje od mája 1993.
Mnoho rokov bola zodpovedná za vedenie misie v Poľsku.
Majstrova tlmočníčka a organizátorka misií a sesshinov.
Plnila funkciu tenzo.
Už niekoľko rokov vede misiu na Ukrajine.
15. mája 2012 obdržala od Majstra Sando Kaisena Odkaz Dharmy v kláštore Žiariaceho Štítu a získala titul Reverendky.