Sed Buddhu

Sed Buddhu je nezištná pozícia, kedysi nazývaná Dhjána, Čchan, a potom Zen. V našej západnej verzii Zenu boli všetky japonské pomenovania vedome vypustené, aby mohli byť nahradené európskymi výrazmi, zrozumiteľnejšie a viac prispôsobené našej dobe.

Keď japonskí mnísi priniesli Čchan z Číny, nazvali ho Zen a z pozície Buddhu sa stal zazen.

Mních Sando Kaisen (Alain Krzystaszek) sa rozhodol odťať od japonsej tradície, príliš pripútanej k obradom a formálnostiam, aby zachoval rýdzu podstatu Buddhovho učenia: „Sed Buddhu“.

Už 25 rokov odovzdáva učenie svojho Majstra Taisena Deshimarua v Poľsku, Česku, na Slovensku, Ukrajine a v Rusku, až k Vladivostoku blízko Japonska.

Odteraz, pre dni nasledujúce, bude „Sed Buddhu“ rozkvitať pod svojím novým menom. Prostredníctvom neho je autenticky odkazovaná podstata Patriarchov a Šikantaza Majstra Njódža, „jednoducho sedieť“ je nahradené „nezištnou pozíciou“.

Sútry a texty sa čítajú a spievajú v národnom jazyku každej zeme, už nie po japonsky alebo v sanskrite.

„Sed Buddhu“ je to, čo umožňuje odložiť telo a ducha.

Skutočne sa nesnažte čokoľvek dosiahnuť.
Prebudenie znamená prebudiť sa k skutočnosti, že sme hlboko zblúdení.
V minulosti ilúzie neexistovali, takže dnes nie je prebudenie.

Majster Sando Kaisen
Majster Sando Kaisen