Silvia Gulová, mníška Kishó

Silvia Gulová, mníška Kishó

Narodená v roku 1976, začiatok praxe v roku 1998.
Vedie Sanghu Majstra Sando Kaisena na Slovensku.
Zúčastňuje sa už 18 rokov zimných a letných táborov vo Francúzsku.
Organizuje misie a sesshiny vo svojej krajine.
14. júla 2014 obdržala od Majstra Sando Kaisena Odkaz Dharmy v Kláštore Žiariaceho Štítu a získala titul Reverendka.