Majster Sando Kaisen a Brice Rodriguez, mních Arya

Brice Rodriguez, mních Arya

Narodený v roku 1972, začiatok praxe v roku 1989.
Už 25 rokov nasleduje učenie a pravidelne sa zúčastňuje sesshinov.
Je pokladníkom združenia, sprevádza majstra pri cestách po Východnej Európe.
14. júla 2014 obdržal od Majstra Sando Kaisena Odkaz Dharmy v Kláštore Žiariaceho Štítu a získal titul Reverend.