Robert Klimo, mních Gyôja

Robert Gyôja Klimo

Narodený 27. septembra 1969.
Praxi sa venuje od roku 2000.
V roku 2005 bol vysvätený na mnícha.
Pôsobil na Slovensku, od roku 2007 žije v ČR.
Vedie zenové centrum v Brne a Žďári nad Sázavou.
1. januára 2014 obdržal od Majstra Sando Kaisena Odkaz Dharmy v kláštore Žiariaceho Štítu a získal titul Reverend.