Majster Sando Kaisen a Tomasz Dąbrowski, mních Keiji

Tomasz Dąbrowski, mních Keiji

Narodený v roku 1975 v Krakove.
Praxi sa venuje od marca 1996.
Viedol niekoľko dojo v Poľsku a zastával funkciu poľského pokladníka.
Niekoľko rokov viedol a rozvíjal misiu v Českej republike.
S Majstrom Sando Kaisenom cestoval po Japonsku.
V roku 2012 začína misiu v severnom Francúzsku a v Paríži.
15. mája 2012 obdržal od Majstra Sando Kaisena Odkaz Dharmy v kláštore Žiariaceho Štítu a získal titul Reverend.