Sútra Veľkej Múdrosti

(Sútra srdca)

Keď Bódhisatva Avalokitéšvara hlboko praktikuje Veľkú Transcendentálnu Múdrosť, zazrie svojím osvieteným pohľadom, že päť prvkov bytia je samo o sebe prostých podstaty. Týmto spasí pred akýmkoľvek utrpením a tiesňou.     
Ó Šáriputra, forma nie je nič iné ako prázdnota a prázdnota nie je nič iné ako forma. Forma je sama o sebe prázdnotou. Prázdnota je sama o sebe formou. Rovnako je to s pocitmi, vnemami, s predpokladmi a vedomím.
Ó Šáriputra, všetky javy sú podstatou prázdne, a teda sa nerodia, ani neumierajú, nie sú nečisté, ani čisté, nepribúdajú, ani neubúdajú. Preto v prázdnote niet formy, ani pocitu, ani vnímania, ani predpokladov, ani vedomia. Niet očí, uší, nosa, jazyka, tela, ani mysle; niet farby, zvuku, vône, chute, dotyku, predstáv. Niet teda oblasti zmyslov: od pohľadu k predstave; niet nepoznateľného, a tak ani starnutia a smrti, ani konca starnutia a smrti; niet utrpenia, príčin, zastavenia, ani cesty; niet poznania a nie je nič viac k dosiahnutiu. Bez ničoho k dosiahnutiu a vďaka cnosti Veľkej Múdrosti už nič nepúta ducha Bódhisattvu. V jeho duchu zbavenom pút nie je strach. Víťaziac nad všetkými mylnými predstavami prebýva vo večnom vyhasnutí.
Všetci Buddhovia troch svetov dosahujú Najvyššie Prebudenie vďaka pokoju ducha, zrodeného z praktiky Veľkej Múdrosti. Vedz teda, že cnosť Veľkej Múdrosti je sama o sebe veľkým magickým nápevom, osvetľujúcim, neprekročiteľným, najvyšším, oslobodzujúcim od všetkých utrpení. Je konečnou pravdou, pretože v nej nič nie je falošné.
Hlásaj teda nápev cnosti Veľkej Múdrosti. Hlásaj nápev, ktorý hovorí:

KRÁČAŤ, KRÁČAŤ, KRÁČAŤ. VŠETKO JE ZAVŔŠENÉ.
KRÁČAŤ ĎALEJ AŽ NA DRUHÚ STRANU.
Ó, múdrosť Sváha.


MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYO

(Sútra Veľkej Múdrosti)

KAN JI ZAI BO SATSU GYO JIN HANNYA HARAMITA JI – SHO KEN GO ON KAI KU – DO ISSAI KU YAKU – SHA RI SHI – SHIKI FU I KU – KU FU I SHIKI – SHIKI SOKU ZE KU – KU SOKU ZE SHIKI – JU SO GYO SHIKI – YAKU BU NYO ZE – SHA RI SHI –ZE SHO HO KU SO – FU SHO FU METSU – FU KU FU JO – FU SO FU GEN – ZE KO KU CHU – MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU GEN NI BI ZE SHIN I – MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO – MU KEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI – MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN – NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN – MU KU SHU METSU DO – MU CHI YAKU MU TOKU – I MU SHO TOKU KO BO DAI SAT TA – E HAN NYA HARAMI TA KO – SHIN MU KE GE MU KE GE KO – MU U KU FU – ON RI ISSAI TEN DO MU SO KU GYO NE HAN – SAN ZE SHO BUTSU – E HANNYA HARAMITA KO – TOKU A NOKUTA RA SAN MYAKU SAN BODAI KO CHI – HANNYA HARAMITA – ZE DAI JIN SHU – ZE DAI MYO SHU – ZE MU JO SHU – ZE MU TO DO SHU – NO JO ISSAI KU – SHIN JITSU FU – KO KO SETSU HAN NYA HARAMITA SHU – SOKU SETSU SHU WATSU GYA TEI GYA TEI HA RA GYA TEI HARA SO GYA TEI BO JI SO WA KA
HANNYA SHIN GYO


Sútra Kesy

Ó, svätý šat vesmíru
Bezmedzný šat oslobodenia
Blahoslavené pole bez formy
Túžim vyslobodiť všetky bytosti
Obliekajúc si Buddhovo učenie

(japonsky)
DAI SAI GEDA PUKU
MUSO FUKUDEN E
HIBU NYORAI KYO
KODO SHO SHUJO


Sangemon (pokánie)

Všetko zlo, ktoré som spáchal,
spôsobila chtivosť, hnev a nevedomosť nemajúce konca.
Všetko zlo spáchalo moje telo, reč a myseľ.
Toto všetko teraz z celého srdca ľutujem.


Štyri sľuby/priania

Akokoľvek nespočetné sú bytosti, sľubujem, že ich vyslobodím
Akokoľvek nespočetné sú vášne, sľubujem, že ich premôžem
Akokoľvek nespočetné sú Učenia, sľubujem, že ich všetky obsiahnem
Dokonalá je cesta Prebudenia, sľubujem, že ju uskutočním

(japonsky)
SHU JO MUHEN SEIGAN DO
BONNO MUJIN SEIGANDAN
HOMON MURYO SEIGANGAKU
BUTSU DO MUJO SEIGANJO


EKO

Prajem si s duchom hlbokým a plným úcty
v mene Troch pokladov Buddhu, Dharmy a Sanghy,
aby ste sa pozorne podieľali  na našej ceremónii.
Už sme recitovali Sútru Hannya Shingyo
a vyslovili sme meno svojich troch neviditeľných zásluh.
Nášmu veľmi veľkému Majstrovi posvätného učenia Buddhovi Shakyamunimu,
Veľkému Majstrovi Bodhidharmovi, zakladateľovi podstaty Zenu,
Veľkému Majstrovi Dogenovi,  zakladateľovi čistého Soto Zenu,
Veľkému Majstrovi Kodo Sawakimu
Veľkému Majstrovi Taisen Deshimaruovi
a môjmu drahému Majstrovi Sando Kaisenovi,
venujem moju hlbokú a nekonečnú úctu.
A najmä, so všetkými zásluhami  a súcitom od veľkého Majstra,
pre vás, moji žiaci a všetci čistí zúčastnení v tomto dojo.
Modlím sa zo svojho najprebudenejšieho ducha,
za vaše skutočné šťastie
a za toto uskutočnenie,
sa klaniam zriekajúc sa úplne svojho tela i ducha.

(japonsky)
AO GI KOI NE GA WA KU WA
SAN BO FU SHI TE SHO KAN WO TARE TAMAE
JO RAI MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYO WO
 FU JU SU ATSU MU RU TOKORO NO KU DOKU WA:

DAI HON KYO SHU HONSHI SHAKYAMUNI BUTSU
SHIN TAN SHU SO BODAI DARUMA DAIOSHO
SHUSO EIHEI DOGEN DAIOSHO
KEIZAN JOKIN DAIOSHO
KAKU KAKU REKIDAI NO DAIOSHO
SHOMON KODO DAIOSHO
MOKUDO TAISEN DAIOSHO
NARABINI SENSHI SANDO KAISEN
NO TAME KANIJI ON NI MUKUI HON JITSU ...
NI SANZEN SEISHU ICHIDO
NO KOFUKU WO KINEN SEN KOTO WO


SANDOKAI - ZJEDNOTENIE PODSTATY A JAVOV

Majster Sekito Kisen (700 – 790)

Duch veľkého Majstra z Indie sa verne preniesol z Východu na Západ.
Medzi ľudskými bytosťami sú mudrci aj hlupáci,
ale na Ceste niet Majstra Severu ani Juhu.
Dokonalý Zdroj je jasný a čistý,
jeho prítoky sa predierajú temnotou.
Lipnutie k javom je ilúziou,
zavadiť o pravdu ešte nie je osvietením.
Každá oddelene a všetky spoločne,
subjektívne a objektívne sféry sú prepojené, a predsa nezávislé.
Prepojené pôsobia na seba vlastným spôsobom,
hoci každá pozná svoje miesto.
Forma rozlišuje podstatu a tvar.
Dotieravé alebo príjemné sa zdajú byť zvuky.
V temnote sú všetky slová jedným,
Svetlo rozlišuje medzi dobrom a zlom.   
Štyri elementy sa vracajú k svojmu  zdroju,
ako sa dieťa vracia k svojej matke.
Oheň je páľava, vzduch je pohyb, voda je mokrá, zem tvrdá.
Oči vidia, uši počujú, nos zachytáva vôňu, jazyk rozlišuje slané a kyslé.
Ony všetky zostávajú nezávislé.
Príčina a následok sa musia vrátiť do veľkej skutočnosti.
Slová vysoko a nízko mávajú relatívny význam.
Svetlo v sebe obsahuje temnotu, ale nesnaž sa ju pochopiť.
V temnote je obsiahnuté svetlo, ale nehľadaj toto svetlo.
Svetlo a temnota chodia v páre,
Ako pri pochode - krok dopredu a krok dozadu.
Každá vec má svoju hodnotu
a je prepojená so všetkým vo svojej činnosti aj v umiestnení.
Život a absolútno do seba zapadajú ako vrchnák a škatuľka.
Tak pôsobí spoločne relatívne s absolútnym, ako šípy prerážajúce vzduch.
Čítajúc tieto slová, mal by si zachytiť veľkú skutočnosť.
Avšak  neposudzuj podľa žiadneho merítka.
Ak nevidíš Cestu – tak hoci by si po nej kráčal, nevšimneš si ju.
Keď ideš po Ceste – nie je to ďaleko, nie je to blízko.
Ak tkvieš v ilúzii, hory a rieky ťa od nej oddeľujú.
S úctou sa obraciam na Vás, ktorí túžite po osvietení:
Nestrácajte čas vo dne, ani v noci.

(japonsky)
CHIKUDO DAI SEN NO SHIN
TOZAI MITSU NI AI FUSU   
NINKON NI RIDON ARI. DO NI
NAMBOKU NO SO NASHI REIGEN
MYÔ NI KÔKETTARI SHIWA AN
NI RUCHŰ SU. JI O SHŰ SURU MO
MOTO KORE MAYOI RINI KANO
MO MATA SATORI NI ARAZU.
MON MON ISSAI NO KYÔ EGO TO
FUEGO TO ESHITE SARA NI
AIWATARU. SHIKARA ZAREBA
KURAI NI YOTTE JŰSU SHIKI
MOTO SHITSUZÔ O KOTONISHI.
SHÔ MOTO RAKKU O KOTO
NISU. AN WA JÔCHŰ NO KOTO NI
KANAI MEI WA SEI DAKU NO KU
O WAKATSU. SHIDAI NO SHÔ
ONOZUKARA FUKUSU. KONO
SONO HAHA O URU GA GOTOSHI
HIWA NESSHI KAZEWA DÔYÔ
MIZUWA URUOI CHI WA KENGO.
MANAKO WA IRO MIMI WA
ONJÔ HANA WA KA SHITA WA
KANSO SHIKA MO ICHI ICHI NO
HÔ NI OITE. NENI YOTTE HA
BUNPU SU. HONMATSU
SUBEKARAKU SHUNI KISU
BESHI. SONPI SONO GO O MOCHI
YU MEICHŰ NI ATTATE AN ARI.
AN SÔ O MOTTE Ô KOTO
NAKARE. ANCHŰ NI ATTATE
MEI ARI. MEISO WO MOTTE
MIRU KOTO NAKARE. MEI AN
ONO ONO AITAI SHITE. HI SURU
NI ZENGO NO AYU MI NO
GOTOSHI. BAN MOTSU
ONOZUKARA KÔ ARI. MASANI
YÔ TO SHO TO O YŰBESHI. JISON
SUREBA KANGAI GASHI. RI
ÔZUREBA SEMPÔ SASÔ. KOTO O
UKETE WA SUBEKARAKU SHŰ O
ESUBESHI. MIZUKARA KIKU O
RISSURU KOTO NAKARE. SOKU
MOKU DÔ O ESEZUMBA ASHI O
HAKOBUMO IZUKUNZO MICHI O
SHIRAN. AYUMI O SUSUMU REBA
GON NON NI ARAZU MAYÔ TE
SENGA NO KO HEDATSU.
TSU-TSU-SHINDE SANGEN NO HITO NI
MÔSU. KÔIN MUNA SHIKU
WATARU KOTO NAKARE.


HOKYO ZANMAI - SAMADHI DRAHOCENNÉHO ZDRKADLA

Majster Tosan (807-869)

Taká je absolútna Dharma. Buddha a Majstri transmisie ju verne odkázali.
Vy ste ju teraz obdržali. Tak ju starostlivo ochraňujte a strážte.
Sneh sa kopí na striebornom podnose, mesačné svetlo zahaľuje bielu volavku.
Majú k sebe blízko, ale nie sú totožné.
Až keď sú spolu, vtedy spoznáš ich miesto.
Pretože Myseľ nie je v slovách;
ak sa naskytne príležitosť, musíte ju nasledovať.
Zmútení slovami padáte do priepasti.
Rozchádzajúc sa so slovami,
zabŕdate do slepých uličiek pochybností.
Odvracať sa alebo sa dotýkať, jedno aj druhé je chyba.
Je to ako veľká ohnivá guľa.
Vyjadriť to kvetnatým jazykom je ako považovať to za špinu a odpad.
Polnoc je skutočne jasná, svitá, ale rosa neprichádza.
Je to skutočný zákon hmoty,
Jeho cieľom je vykoreniť všetky utrpenia.
Hoci to nie je zo sveta javov, nie je to vec mlčania.
Je to ako hľadieť do vzácneho zrkadla,
V ktorom sa forma a odraz vzájomne pozorujú.
Vy nie ste odraz, ale odraz je skutočne vami.
Ako novorodenec zrodený v tomto svete,
plne obdarené piatimi zložkami (Skandhami),
Neodchádza, neprichádza, nevzniká, nezostáva...
Hovorí: BABA WAWA
Sú tu slová? Nie sú tu slová?
Nakoniec nič nedosiahne,
pretože jeho reč ešte nie je správna. (...)
Šesť línií hexagramu dvojitého ohňa /Li/ sa preplieta.
Preložte ich a vytvoria sa tri,
otočte a dostanete päť.
Ako päť chutí rastliny chisō, symbolizované diamantovým žezlom (vajra).
Presná forma a stredné (Absolútno) sa zázračne stretá.
Bubnovanie a spev sa objavujú súčasne.
Prejsť touto podstatou znamená kráčať po Ceste.
Držať ju zviazanú znamená potlačovať cestu.
Keď k nej pristupujete s rešpektom a zdržanlivosťou,
postretne vás dobrý osud
a nemôžete sa dopustiť porušenia Predpisov.
Keď ste prirodzení a nepohnutí, je to úžasné,
pretože to nepatrí ku klamu ani k osvieteniu.
Príčiny a karmické závislosti, časy a ročné obdobia
sú v nehybnosti jasne odhalené.
Tak jemné, že vstúpia tam, kde niet žiadnej medzery,
tak obrovské, že prekonávajú dimenzie.
Stačí však najmenší okamih rozlišovania (poblúdenia),
a už s tým nie ste zosúladení.
Jestvujú okamžité a postupné podmienené stavy
a spojením vyvstanú učenia a prístupy.
Tieto učenia a prístupy sa stanú významnými,
odhalené sa stanú rozpoznateľné.
Zvlášť v tomto základnom vzore piatich úrovní
Učenia, keď sú odovzdávané, sa priblížia k vrcholu,
V ktorom sa uvidená Pravda do vás vlieva bez konca.
Navonok pokojný, chvejúci sa vnútri.
Priviazaný kôň, prikrčená myš.
Starí mudrci tým boli zarmútení
a vytvorili žezlo Zákona.
Každý ho obracal naruby,
zamenili čierne za biele.
Keď nastal prevrat, hrútiaca sa myšlienka bola zničená,
So slobodnou mysľou osobne uskutočnili potvrdenie.
Ak túžite ísť v starodávnych šľapajach odkazu,
prosím vás, sledujte pozorne príklad starodávnych časov.
Strom Bódhi bol pozorovaný desať tisíc eónov,
aby bola dosiahnutá Cesta Buddhu.
Ako tiger, ktorému niečo chýba, ako kôň, ktorý má ľavú zadnú nohu bielu.
Keďže existujú tí, ktorí majú neobyčajne malé schopnosti
s pokladmi, vzácnymi a váženými,
A existujú tí, ktorí majú neobvyklé schopnosti,
ako mývalovitý psík a biele byvoly.
Majster lukostreľby, vďaka veľkej a presnej technike
môže zasiahnuť terč dokonca aj zo vzdialenosti sto stôp.
Ale ak šíp a oštep na seba narazia v lete,
vtedy aj najdokonalejšia technika stráca svoju účinnosť.
Drevený muž spieva, kamenná žena vstáva a tancuje.
Je to mimo citu a znalostí,
len sa podvoľte tomuto uvedomeniu a zvážte.
Poddaní slúžia svojmu pánovi (Absolútnu),
Ako dieťa poslúcha svojho otca.
Neposlúchať nie je dieťaťu vlastné,
neslúžiť znamená nepomáhať.
Skryte svoje činy, zatajte svoje úmysly,
Ako idiot, ako blázon...
Ale zručne bez prestania pracujte, jeden za druhým,
Lebo toto sa potom nazýva princípom v princípe (hostiteľom v hostiteľovi).

(japonsky)
NYOZE NO HO. BUSSO MITSU NI FUSU.
NANJI IMA KORE O ETARI. YOROSHIKU
YOKU HOGO SUBESHI. GINWAN NI
YUKI O MORI. MEI GETSU NIRO O
KAKUSU. RUISHITE HITOSHI KARAZU.
KONZURU TO KINBA TOKORO O
SHIRU. KOKORO KOTONI ARAZAREBA.
RAIKI MATA OMO MUKU. DOZUREBA   
KAKYU O NASHI. TAGAEBA KOCHO NI
OTSU. HAISOKU TOMONI HINARI.
TAIKAJU NO GOTOSHI. TADA MONSAI
NI ARAWASEBA, SUNAWACHI ZENNA
NI ZOKUSU. YAHAN SHO MEI TENGYO
FURO. MONO NO TAMENI NORI TO
NARU. MOCHI ITE SHOKU O NUKU. UI
NI ARAZU TO IE DOMO. KORE GO NAKI
NI ARAZU. HOKYO NI NOZONDE. GYO
YO AI MIRU GA GOTOSHI. NANJI KORE
KARE NI AREZU. KARE MASANI KORE
NANJI. YONO YONI NO. GOSO GANGU
SURU GA GOTOSHI. FUKO FURAI FUKI
FUJU. BABA WAWA. UKU MUKU. TSUI
NI MONO O EZU. GO IMADA TADA
SHIKARAZARU GA YUENI. JURI RIKKO.
HENSHO EGO. TATAN DE SAN TO NARI.
HENJI TSUKITE GO TO NARU. CHISO NO
AJI WA I NO GOTOKU. KONGO O NO
CHO NO GOTOSHI. SHOCHU MYOKYO.
KOSHO NARABI AGU. SHUNI TSUJI TO
NI TSUJU. KYOTAI KYORO. SHAKU NEN
NARU TOKINBA KITSU NARI. BONGO
SUBEKARAZU. TENSHIN NI SHITE MYO
NARI. MEIGO NI ZOKU SEZU. INNEN
JISETSU. JAKUNEN TOSHITE
SHOCHOSU. SAINI WA MUKEN NI IRI.
DAI NI WA HOJO O ZESSU. GOKOTSU
NO TAGAI. RITSU RYO NI O ZEZU. IMA
TONZEN ARI. SHU SHU O RISSURU NI
YOTTE. SHUSHU WAKARU.
SUNAWACHI KORE KIKU NARI. SHU
TSU JISHU KIWAMARUMO. SHINJO
RUCHU. HOKA JAKU NI UCHI
UGOKUWA. TSUNAGERU KOMA
FUKUSERU NEZUMI. SENSHO KOREO
KANASHINDE. HONO DANOO TO
NARU. SONO TENDO NI SHITAGATTE.
SHI O MOTTE SO TO NASU TENDO SO
MESSUREBA. KOSHIN MIZUKARA
YURUSU. KOTETSU NI KANAWAN TO
YOSEBA. KO ZENKO O KAN ZEYO.
BUTSU DO O JOZURU NI NANNAN
TOSHITE. JIKKO O JU O KANZU. TORA
NO KAKETARU GA GOTOKU. UMA NO
YOME NO GOTOSHI. GERETSU ARU O
MOTTE. HO KI CHIN GYO. KYOI ARU O
MOTTE. RINU BYAKKO. GEI WA
GYORIKI O MOTTE. ITE HYAPPO NI
ATSU. SENPO AIOU. GYORIKI NANZO
AZUKARAN. BOKUJIN MASANI UTAI.
SEKIJO TATTE MAU. JOSHIKI NO ITARU
NI ARAZU. MUSHIRO SHIRYO O
IRENYA. SHIN NAKI KIMI NI BUSHI. KO
WA CHICHI NI JUNZU. JUNZE ZAREBA
KO NI ARAZU. BUSE ZAREBA HO NI
ARAZU. SENKO MITSU YO WA. GU NO
GOTOKU RO NO GOTOSHI. TADA YOKU
SO ZOKU SURU O SHUCHU NO SHU TO
NAZUKU.