Šírenie Dharmy

Tak ako Taisen Deshimaru priviedol Zen – školy Sótó do západnej Európy, tak toto učenie šíri Majster Sando Kaisen už vyše 20 rokov vo východnej Európe. Okrem misií u nás, prichádzal najprv do Poľska a neskôr do Česka.

Jeho prvé návštevy boli často dramatické a dobrodružné, keďže prichádzal v období totality a ľuďom vravieval, aby boli slobodní.

Dnes ho jeho žiaci pozývajú do rôznych miest: Warszawa, Krakow, Wroclaw, Poznan, Praha, Brno, Ostrava…prichádza tiež k nám do Bratislavy, Košíc a Prešova. Stretáva sa so známymi, priateľmi a na konferenciách a prostredníctvom médií ukazuje pozíciu zazen novým ľuďom. Pred troma rokmi rozšíril Majster Sando Kaisen svoje misionárčenie aj do miest Ruska, Ukrajiny a v severnom Španielsku.

V Rusku a na Ukrajine je situácia podobná tej našej pred 20 rokmi. Napr. v Moskve ho ľudia počas konferencií zavaľujú otázkami, čakajúci a hľadajúci so žiarivými očami, ako to popisuje Majster Sando Kaisen.