Kontakt

Bratislava
Silvia Gulová - silvia@zazen.sk, tel.:  0907 920 732

Banská Bystrica, Zvolen
Silvia Gulová - silvia@zazen.sk, tel.:  0907 920 732

Košice, Prešov
Silvia Gulová - silvia@zazen.sk, tel.:  0907 920 732
Peter Krška - presov@zazen.sk, tel.: 0948 448 698


Poštová adresa:
ZAZEN SLOVENSKO
IČO: 30 853 664, DIČ: 2021765152
Janouškova 23, 080 01 Prešov

Bankové spojenie:
2900974723/8330
IBAN: SK3883300000002900974723
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Právna forma subjektu:
občianske združenie